Chọn lọc :
Deportivo Armenio
chưa
Talleres Rem de Escalada
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Los Andes
chưa
Club Atletico Acassuso
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Deportivo Merlo
chưa
Sportivo Dock Sud
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Union Touarga Sport Rabat
chưa
Hassania Agadir
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Iina Salmi
chưa
Olympique de Safi
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Vancouver Whitecaps Reserve
1
penalty
1
Sporting Kansas City Reserve
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.55 4.20 3.75 0.71 0.75 0.99 0.60 3.25 1.11
Ladbrokes 1.70 3.80 3.75
Bet365 15.00 1.03 15.00 0.57 0.00 1.35 4.50 2.50 0.15
SNAI
William hill 1.75 3.60 3.60
Betway
Easybet 15.00 1.03 15.00 0.59 0.00 1.36 4.50 2.50 0.16
Wade 9.50 1.07 12.00 0.62 0.00 1.20 4.25 2.50 0.14
Mansion88 1.72 3.90 3.45 1.16 1.00 0.64 0.69 3.25 1.07
Interwetten 1.77 3.95 3.50 0.75 0.50 0.90 0.83 3.50 0.83
10Bet 1.80 4.25 3.15 0.79 0.50 0.94 0.88 3.50 0.82
188Bet 1.75 3.80 3.15 0.76 0.50 0.94 0.81 3.25 0.89
12Bet 1.72 3.90 3.45 1.16 1.00 0.64 0.69 3.25 1.07
Sbobet
WewBet 1.71 3.93 3.53 1.14 1.00 0.63 0.69 3.25 1.07
18Bet 6.00 1.26 8.25 0.70 0.00 1.10 2.58 2.50 0.24
Pinnacle 1.86 4.26 3.00 0.86 0.50 0.88 0.91 3.50 0.83
HK
Adelaide Vipers Reserve
1
89'
2
Adelaide Victory Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 67.00 15.00 1.03 1.00 0.00 0.80 4.25 3.50 0.16
SNAI
William hill
Betway
Easybet 7.00 1.25 6.50 0.99 0.00 0.86 1.90 2.50 0.29
Wade
Mansion88 4.25 1.65 3.60
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet 99.00 5.40 1.08 0.90 0.00 0.90 2.70 3.50 0.24
Sbobet
WewBet 16.10 5.50 1.04 0.80 0.00 0.96 2.32 3.50 0.19
18Bet 71.00 7.50 1.05 0.88 0.00 0.86 3.11 3.50 0.18
Pinnacle
HK
Ban Di Tesi Iwaki
0
79'
4
Roasso Kumamoto
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.48 3.30 2.48 0.85 0.00 0.90 1.00 4.50 0.65
Crown 26.00 19.50 1.01 0.90 0.00 0.98 1.12 4.50 0.75
Ladbrokes 151.00 201.00 1.00 0.33 2.50 2.10
Bet365 67.00 26.00 1.01 0.87 0.00 0.97 1.15 4.50 0.72
SNAI 2.35 3.25 2.80
William hill 67.00 67.00 1.00 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 26.00 20.00 1.01 0.92 0.00 1.02 1.14 4.50 0.79
Wade 61.00 15.00 1.01 0.85 0.00 0.93 0.93 4.50 0.85
Mansion88 35.00 7.80 1.08 0.92 0.00 1.00 1.11 4.50 0.80
Interwetten 33.00 8.50 1.08 0.70 0.00 1.05 0.95 4.50 0.70
10Bet 2.20 3.05 3.15 0.86 0.25 0.83 0.88 2.00 0.85
188Bet 26.00 19.50 1.01 0.91 0.00 1.01 1.13 4.50 0.78
12Bet 150.00 12.00 1.01 0.92 0.00 1.00 1.02 4.50 0.88
Sbobet 30.00 7.40 1.10 0.90 0.00 1.02 1.13 4.50 0.78
WewBet 20.00 8.55 1.09 0.92 0.00 1.00 1.08 4.50 0.82
18Bet 67.00 26.00 1.01 0.86 0.00 0.95 1.05 4.50 0.76
Pinnacle 24.19 7.57 1.14 0.90 0.00 0.99 0.97 4.50 0.90
HK 2.58 3.20 2.33 0.98 0.00 0.82 0.94 2.50 0.76
Fukushima United FC
0
78'
0
Yokohama SCC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 0.95 0.50 0.75 0.90 2.50 0.70
Crown 4.75 1.45 4.75 0.95 0.00 0.91 1.29 0.50 0.61
Ladbrokes 4.60 1.50 4.50 33.00 2.50 0.01
Bet365 4.75 1.50 4.50 0.92 0.00 0.87 1.35 0.50 0.57
SNAI
William hill 4.40 1.50 4.33
Betway
Easybet 4.70 1.45 4.70 0.97 0.00 0.93 1.32 0.50 0.63
Wade 4.60 1.45 4.60 0.87 0.00 0.83 1.25 0.50 0.58
Mansion88 4.65 1.52 4.40 1.00 0.00 0.88 1.29 0.50 0.63
Interwetten 4.70 1.50 4.60 6.00 1.50 0.07
10Bet 4.40 1.51 4.25 0.81 0.00 0.75 1.06 0.50 0.57
188Bet 4.65 1.45 4.65 0.96 0.00 0.92 1.31 0.50 0.62
12Bet 4.45 1.57 4.20 1.00 0.00 0.88 1.16 0.50 0.72
Sbobet 4.70 1.46 4.50 0.97 0.00 0.91 1.26 0.50 0.65
WewBet 4.50 1.50 4.28 0.98 0.00 0.86 1.19 0.50 0.66
18Bet 4.70 1.51 4.50 0.91 0.00 0.83 1.30 0.50 0.56
Pinnacle 4.59 1.57 4.43 0.94 0.00 0.87 1.11 0.50 0.73
HK
Veertien Kuwana
chưa
Kochi United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Urayasu SC
chưa
Sony Sendai
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Honda Lock SC
1
78'
2
Mio Biwako Shiga
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Maruyasu Industries
1
81'
0
Okinawa SV
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.08 6.50 26.00 0.61 0.00 1.33 1.53 1.50 0.49
Ladbrokes 1.11 6.50 56.00 8.50 2.50 0.06
Bet365 1.10 7.00 29.00 0.55 0.00 1.37 1.67 1.50 0.45
SNAI
William hill 1.10 6.00 29.00 1.05 2.50 0.70
Betway
Easybet 1.08 6.50 26.00 2.10 0.25 0.27 1.50 1.50 0.49
Wade 1.09 5.75 31.00 0.62 0.00 1.28 1.55 1.50 0.50
Mansion88 1.11 4.95 63.00 0.56 0.00 1.38 1.47 1.50 0.50
Interwetten 1.12 6.00 50.00 1.40 1.50 0.45
10Bet 1.76 3.50 3.85 0.77 0.50 0.97 0.74 2.25 0.97
188Bet 1.08 6.50 26.00 0.62 0.00 1.35 1.56 1.50 0.50
12Bet 1.12 4.85 55.00 0.56 0.00 1.38 1.35 1.50 0.56
Sbobet 1.14 4.40 65.00 0.53 0.00 1.44 1.47 1.50 0.50
WewBet 1.11 5.80 19.20 0.56 0.00 1.38 1.47 1.50 0.50
18Bet 1.08 6.50 47.00 0.55 0.00 1.36 1.52 1.50 0.47
Pinnacle 1.11 5.98 27.38 0.50 0.00 1.42 1.29 1.50 0.55
HK
Yokogawa Musashino
chưa
Criacao Shinjuku
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Kingborough Lions
9
81'
0
Riverside Olympic
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.00 201.00 201.00 0.01 2.50 33.00
Bet365 1.00 51.00 51.00 0.87 0.75 0.92 1.05 10.00 0.75
SNAI
William hill 1.00 71.00 71.00
Betway
Easybet 1.00 51.00 51.00 0.89 0.75 0.94 1.06 10.00 0.76
Wade 1.00 11.50 26.00 0.75 0.75 0.98 0.87 10.00 0.87
Mansion88 0.91 0.75 0.93 1.02 10.00 0.80
Interwetten 1.03 12.00 28.00 1.75 10.50 0.40
10Bet 1.01 20.00 46.00 0.65 0.75 0.88 0.78 10.00 0.74
188Bet
12Bet 0.73 0.75 1.12 0.76 10.00 1.06
Sbobet 0.94 0.75 0.90 0.95 10.00 0.87
WewBet 1.04 10.00 16.60 0.80 0.75 1.00 0.92 10.00 0.88
18Bet 1.01 76.00 276.00 0.80 0.75 0.95 0.96 10.00 0.78
Pinnacle 1.03 21.00 44.54 1.02 1.00 0.81 1.10 10.25 0.74
HK
Broadbeach United Blue
5
87'
1
Pacific Pines Green
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.00 41.00 51.00 1.85 0.25 0.40 2.45 6.50 0.30
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 1.00 15.00 31.00 1.65 0.25 0.45 2.35 6.50 0.32
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.01 41.00 51.00 1.44 0.25 0.50 1.86 6.50 0.37
Pinnacle
HK
Mounties Wanderers U20
4
78'
1
Northern Tigers U20
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.00 41.00 51.00 0.82 0.00 0.97 0.77 5.50 1.02
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.00 41.00 51.00 0.84 0.00 1.02 0.80 5.50 1.04
Wade 1.00 11.00 31.00 0.88 0.00 0.89 0.73 5.50 1.02
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet 1.01 8.30 100.00 0.91 0.00 0.89 1.00 5.75 0.80
Sbobet
WewBet 1.01 9.25 15.40 1.00 0.00 0.76 1.04 5.75 0.72
18Bet 1.01 34.00 51.00 0.84 0.00 0.90 1.02 5.75 0.74
Pinnacle
HK
Belconnen United (w)
2
80'
2
Gungahlin United(w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 3.60 1.60 4.80
Bet365 3.75 1.66 4.75 0.67 0.00 1.15 0.97 4.50 0.82
SNAI
William hill 3.50 1.55 5.00
Betway
Easybet 3.80 1.67 4.80 0.69 0.00 1.19 0.99 4.50 0.84
Wade
Mansion88 3.45 1.57 5.20 1.66 0.25 0.40 1.06 4.50 0.74
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet 3.30 1.62 4.95 0.57 0.00 1.29 0.97 4.50 0.83
Sbobet
WewBet 3.15 1.51 4.39 0.55 0.00 1.26 1.01 4.50 0.75
18Bet 3.45 1.65 4.90 0.62 0.00 1.22 0.95 4.50 0.79
Pinnacle
HK
Fulham United FC
0
46'
0
Poet Adelarde Pirates
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.10 2.87 3.75 0.80 0.25 1.00 0.85 1.50 0.95
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.10 2.90 3.80 0.81 0.25 1.01 0.84 1.50 0.99
Wade 2.05 2.63 4.00 0.75 0.25 0.95 0.80 1.50 0.98
Mansion88 2.03 2.59 4.15 1.03 0.50 0.81 0.84 1.50 0.98
Interwetten 2.10 2.55 4.30 6.00 3.50 0.07
10Bet 2.00 2.65 3.90 0.68 0.25 0.86 0.66 1.50 0.88
188Bet
12Bet 2.03 2.59 4.15 1.03 0.50 0.81 0.84 1.50 0.98
Sbobet
WewBet 1.98 2.69 4.08 1.03 0.50 0.81 0.84 1.50 0.98
18Bet 2.00 2.90 3.90 0.79 0.25 0.94 0.77 1.50 0.98
Pinnacle 2.09 2.91 3.80 0.78 0.25 1.02 1.02 1.75 0.78
HK
Hobart Zebras
3
51'
1
South Hobart
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.29 4.95 6.90 0.82 -0.75 1.00 0.87 6.00 0.93
Ladbrokes 1.33 4.60 7.50 0.06 2.50 8.00
Bet365 1.30 5.50 7.00 1.00 -0.50 0.80 0.92 6.00 0.87
SNAI
William hill 1.30 4.75 7.50
Betway
Easybet 2.13 3.20 3.00 0.84 -0.75 1.02 0.83 5.00 1.01
Wade 1.30 4.75 7.00 0.85 -0.75 0.89 0.88 6.00 0.85
Mansion88 1.30 4.55 7.70 0.77 -0.75 1.07 0.89 6.00 0.93
Interwetten 1.30 5.25 8.00 0.45 5.50 1.55
10Bet 1.29 4.90 7.00 0.75 -0.75 0.77 0.79 6.00 0.74
188Bet 1.30 4.90 6.70 0.85 -0.75 0.99 0.79 6.00 1.03
12Bet 2.13 2.85 3.35 0.88 -0.75 0.96 0.91 6.00 0.91
Sbobet 2.22 2.89 3.10 1.00 -0.50 0.84 0.74 5.00 1.08
WewBet 2.10 3.38 2.85 0.86 -0.75 0.94 0.85 5.00 0.95
18Bet 1.31 5.25 7.25 0.98 -0.50 0.78 0.87 6.00 0.87
Pinnacle 2.15 3.43 3.26 0.88 -0.75 0.98 0.88 5.00 0.96
HK
Beach City
2
48'
4
South East United FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 15.00 10.00 1.07 0.97 -0.50 0.82 0.80 8.50 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 15.00 10.00 1.07 0.99 -0.50 0.86 0.82 8.50 1.01
Wade
Mansion88
Interwetten 24.00 10.00 1.05 0.75 8.50 0.95
10Bet 3.30 4.80 1.64 0.93 -0.75 0.77 0.86 4.50 0.83
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 0.75 -0.25 0.95 0.82 3.75 0.88
18Bet 15.00 10.00 1.07 0.96 -0.50 0.79 0.93 8.75 0.81
Pinnacle 3.35 4.91 1.66 0.95 -0.75 0.79 0.94 4.50 0.81
HK
New Town Eagles
1
52'
0
Olympia Warriors
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.33 4.75 7.50 0.95 0.25 0.85 0.77 2.75 1.02
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.33 4.80 7.50 0.96 0.25 0.89 0.80 2.75 1.04
Wade
Mansion88
Interwetten 1.35 4.50 8.50
10Bet 2.10 4.45 2.35 0.92 0.25 0.78 0.77 4.00 0.92
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.99 3.64 2.35 0.94 0.25 0.82 0.98 4.25 0.78
18Bet 1.33 4.70 7.50 0.90 0.25 0.85 0.94 3.00 0.80
Pinnacle 2.10 4.66 2.41 0.92 0.25 0.82 0.80 4.00 0.95
HK
Renofa Yamaguchi
1
35'
1
V-Varen Nagasaki
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 3.15 3.20 2.10 0.96 -0.25 0.84 0.94 2.50 0.76
Crown 3.50 2.62 2.42 0.83 -0.25 1.05 0.95 3.50 0.91
Ladbrokes 3.40 2.50 2.35 0.18 2.50 3.33
Bet365 3.60 2.75 2.40 0.82 -0.25 1.02 0.97 3.50 0.87
SNAI 3.50 3.25 2.00
William hill 3.20 2.63 2.38 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 3.50 2.60 2.42 0.85 -0.25 1.09 0.97 3.50 0.95
Wade 3.50 2.63 2.45 0.78 -0.25 1.05 0.90 3.50 0.91
Mansion88 3.35 2.67 2.47 0.85 -0.25 1.07 1.01 3.50 0.89
Interwetten 3.45 2.60 2.35 0.65 -0.50 1.10 0.85 3.50 0.85
10Bet 3.25 2.65 2.40 0.71 -0.25 1.00 0.90 3.50 0.84
188Bet 3.50 2.62 2.42 0.84 -0.25 1.08 0.96 3.50 0.94
12Bet 3.20 2.75 2.47 0.85 -0.25 1.07 0.92 3.50 0.98
Sbobet 3.35 2.64 2.48 0.80 -0.25 1.13 1.00 3.50 0.90
WewBet 3.39 2.70 2.40 0.85 -0.25 1.07 0.94 3.50 0.96
18Bet 3.50 2.70 2.40 0.80 -0.25 1.01 0.93 3.50 0.87
Pinnacle 3.61 2.74 2.45 0.85 -0.25 1.05 0.88 3.50 1.00
HK 3.20 3.35 1.93 0.92 2.50 0.78
Zweigen Kanazawa FC
1
35'
1
Thespa Kusatsu
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.02 3.15 3.40 1.02 0.50 0.78 0.80 2.25 0.90
Crown 2.23 2.84 3.55 0.90 0.25 0.98 1.04 3.75 0.82
Ladbrokes 2.15 2.70 3.50 0.14 2.50 4.20
Bet365 2.20 2.87 3.75 0.87 0.25 0.97 1.02 3.75 0.82
SNAI
William hill 2.15 2.70 3.60 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 2.23 2.80 3.60 0.92 0.25 1.02 1.06 3.75 0.86
Wade 2.20 2.80 3.80 0.87 0.25 0.93 0.95 3.75 0.85
Mansion88 2.29 2.86 3.40 0.91 0.25 1.01 0.81 3.50 1.09
Interwetten 2.20 2.80 3.50 1.10 0.50 0.65 0.70 3.50 1.05
10Bet 2.15 2.75 3.75 0.73 0.25 0.97 0.76 3.50 0.98
188Bet 2.23 2.84 3.55 0.91 0.25 1.01 1.04 3.75 0.86
12Bet 2.35 2.89 3.25 0.97 0.25 0.95 1.03 3.75 0.87
Sbobet 2.33 2.76 3.45 0.94 0.25 0.98 1.08 3.75 0.82
WewBet 2.17 2.84 3.70 0.88 0.25 1.04 1.05 3.75 0.85
18Bet 2.15 2.85 3.70 0.86 0.25 0.95 1.02 3.75 0.79
Pinnacle 2.27 2.85 3.86 0.91 0.25 0.98 0.95 3.75 0.92
HK 1.99 3.40 3.00 0.85 2.50 0.85
Montedio Yamagata
0
35'
0
Shimizu S-Pulse
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.90 3.60 2.08 0.90 -0.50 0.85 0.80 2.00 0.85
Crown 4.10 3.25 1.89 0.99 -0.50 0.89 0.93 2.00 0.93
Ladbrokes 4.20 3.00 1.83 1.37 2.50 0.53
Bet365 4.50 3.25 1.83 1.00 -0.50 0.85 0.92 2.00 0.92
SNAI 4.00 3.75 1.73
William hill 4.20 3.10 1.80 0.62 2.50 1.20
Betway
Easybet 4.10 3.30 1.89 1.01 -0.50 0.93 0.95 2.00 0.97
Wade 4.40 3.25 1.87 0.93 -0.50 0.88 0.80 2.00 1.00
Mansion88 4.30 3.10 1.90 1.02 -0.50 0.90 0.88 2.00 1.02
Interwetten 4.20 3.20 1.85 0.70 -0.50 1.05 1.40 2.50 0.50
10Bet 4.10 3.10 1.86 0.87 -0.50 0.82 0.87 2.00 0.86
188Bet 4.10 3.25 1.89 1.00 -0.50 0.92 0.92 2.00 0.98
12Bet 4.30 3.15 1.89 1.03 -0.50 0.89 0.84 2.00 1.06
Sbobet 4.00 3.15 1.94 0.97 -0.50 0.95 0.87 2.00 1.03
WewBet 4.37 3.29 1.82 1.03 -0.50 0.89 0.85 2.00 1.05
18Bet 4.30 3.25 1.84 0.96 -0.50 0.85 0.87 2.00 0.93
Pinnacle 4.47 3.41 1.88 1.01 -0.50 0.88 0.81 2.00 1.07
HK 2.98 3.75 1.90 1.00 -0.25 0.81 1.35 3.50 0.52
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác